Centar za regionalnu saradnju (CRS) je organizacija sa sedištem na Pravnom

fakultetu Univerziteta u Beogradu. CRS postavlja viši  standard kako u oblasti prava,
ekonomije i kulture tako i u oblasti edukacije i organizacija je koja ne samo da uvodi nove navike i
trendove, nego ih i predvidja i kreira.

Kroz odnos zasnovan na obostranom poverenju, lojalnosti i profesionalizmu, kao i predvidjanju i
odgovaranju na potrebe studenata, misija CRS-a je da teži zajedničkom poduhvatu u cilju ostvarivanja
vidljivog i upečatljivog rezultata, da teži ka postizanju uspeha uz neizostavnu pomoć jednih drugima.

Naša vizija je da multikulturalno okruženje u kom rade i stvaraju inspirativni mladi ljudi ove
organizacije, prenesemo i na druge sfere našeg društva. Da postanemo sinonim za organizaciju koja
funkcioniše u dosluhu sa vremenom koje dolazi.