Milisav Anđelić

Osnivač i predsednik

Završio je Osnovnu školu “Sveti Sava” u Beogradu. Nakon osnovne škole  završava “Šestu” Beogradsku gimnaziju. U Beogradu upisuje Pravni fakultet na kom je diplomirao 2019. godine. U toku studiranja bio je član Studentskog parlamenta, potom  zamenik predsednika i generalni sekretar Studentskog parlamenta. Predstavljao je studente  u disciplinskoj komisiji i Savetu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Takođe je bio studentski delegat i član Senata Univerziteta u Beogradu.

Lazar Šofranac

Lazar Šofranac

Generalni sekretar

Završio je Osnovnu školu “Savo Pejanović “ u Podgorici sa odličnim uspehom i tom prilikom odlikovan diplomom “ Luča”. Nakon Osnovne škole, završava Gimnaziju “Slobodan Škerović” u Podgorici 2015. godine . U Beogradu upisuje Pravni fakultet na kom je diplomirao 2019. godine. Kao student osnovnih studija je u tri navrata dobio “ Pohvalnice” od strane fakulteta koja se dodjeljuje najboljim studentima. Trenutno pohađa master studije na odseku međunarodno pravo.

Danilo Vukčević

Danilo Vukčević

InCom team leader

Rođen 05.07.1996. u Beogradu. Osnovnu školu “Savo Pejanović” završio je u Podgorici. Gimnaziju “Slobodan Škerović” završio je 2015. godine, uz godinu dana provedenih u SAD, u saveznoj državi Mičigen. Nakon toga upisao je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Moto: Svijet je ovaj tiran tiraninu a kamoli duši blagorodnoj.

Miloš Puzović

Miloš Puzović

Edu team leader

Rodjen u Beogradu 26.02.1997. godine, Osnovnu školu “Jovan Dučić” završava 2012. godine sa odličnim uspehom i iste upusuje Devetu Beogradsku Gimnaziju “Mihailo Petrović Alas” gde je bio član djačkog parlamenta u okviru kog je učestvovao u organizaciji i realizaciji mnogobrojnih projekata, pored toga nagradjivan mnogobrojnim sportskim priznanjima.
Godine 2016. upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je trenutno student četvrte godine na pravosudno-upravnom smeru. Odlikovan pohvalnicom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za odličan uspeh u učenju i sticanju znanja na osnovnim studijama ( 2018, 2019. i 2020. godine). Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Branislav Tadić

Branislav Tadić

PR team leader

Rodjen u Gornjem Milanovcu 1996. godine. Završio je Osnovnu školu “Takovski ustanak” u Takovu. Nakon osnovne škole završava Železničko tehničku školu u Beogradu, gde je bio član djačkog parlamenta i koordinator mnogobrojnih srednjoškolskih projekata.
Upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2015. godine, na kome je apsolvent.
Dušan Todorović

Dušan Todorović

FR team leader

Zavrsio je osnovnu skolu “Jefimija” u Obrenovcu . Nakon toga zavrsava “Gimnaziju u Obrenovcu” sa odlicnim uspehom i mnogobrojnim sportskim priznanjima . 2016 godine upisuje Pravni fakulter Univerziteta u Beogradu ,trenutno IV godina na smeru medjunarodno pravo .

Anđela Bešević

Anđela Bešević

Event team leader

Osnovnu školu ‘Despot Stefan Lazarević’ u Beogradu završila sa odličnim uspehom, u kojoj je bila član i jedno vreme predsednik učeničkog parlamenta. Nakon toga završava Prvu ekonomsku školu u Beogradu u kojoj je, takođe, bila redovan član učeničkog parlamenta. Trenutno je na II godini Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.